2011. sze 06.

Eger, belvárosi közlekedés - kérdések

írta: szénhidra
Eger, belvárosi közlekedés - kérdések

Eger lakóinak jelentős részét érintő és sok indulatot kavaró kérdésben írtam levelet a Közterület-felügyelet vezetőjének, Melegh Tibornak. A probléma a Belváros közlekedési rendje, illetve az utóbbi időkben elszaporodó engedély nélküli autós közlekedés. De lássuk a levelet és a kérdéseket:

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Közterület-felügyelet

Melegh Tibor

vezető közterületfelügyelő

Eger

Dobó tér 2.

3300

Tisztelt Vezető Úr!

A belváros területére az utóbbi időben egyre több személygépjármű hajt be. Ezt nemcsak személyes tapasztalatom, de lakossági megfigyelés és jelzés alapján is állíthatom. A korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről szóló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata többször módosított 12/1991. (VI.12.) sz rendelete 4. §-a értelmében:

A korlátozott forgalmú belvárosba történő behajtás rendje

(1) A korlátozott forgalmú belváros területére – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel –

gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassújárművel és segédmotoros kerékpárral

behajtani tilos.

(2) A Széchenyi út 11. számtól a Csiky Sándor utcáig terjedő szakaszon kijelölt „Gyalogút”

védelmét, fizikai akadályokkal is biztosítani kell.

A (3) bekezdésben a főszabálytól eltérést engedélyező kivételek kerülnek felsorolásra. Szintén e bekezdés szerint  

a/a.) Az alanyi jogon engedéllyel és érintő kártyával rendelkezik:

Behajtási engedély és érint kártya arra a járműre adható, amelynek tulajdonosa, vagy üzembentartója a korlátozott forgalmú belváros területén állandó lakhellyel, illetve tulajdoni lappal igazolt lakóingatlannal, és/vagy garázs tulajdonnal rendelkezik. Az így igazolt tulajdonokra behajtási engedély csak egy jogcímen (tulajdon, használat, hasznosítás, bérlet) adható.

A behajtási engedélyek, és az érint kártyák kiadásáról a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési – és Üzemeltetési Irodája gondoskodik.(módosította:31/2009 (V.26) sz rendelet) 

A jogszabályban írtakkal, valamint a kialakult helyzettel kapcsolatban tisztelettel kérem, hogy az alábbi kérdéseket megválaszolni szíveskedjen:

- Mennyi egri lakos rendelkezik behajtási engedéllyel a belváros területére?

- Mennyi üzembentartó illetve gépjármű tulajdonos tartozik a kivételezett, „kedvezményes” körbe?

- Létezik-e nyilvántartás a kiadott engedélyekről és azt megtekinteni lehetőség van-e?

- A rendelet 8. §-ban foglalt ellenőrzési tevékenység mennyi szabálytalanságot derített ki, így különösen mennyi figyelmeztetést adtak, mennyi bírságot szabtak ki és mennyi szabálysértési eljárást kezdeményeztek?

- Milyen gyakran, milyen rendszerességgel történnek az ellenőrzések?

Eger, 2011. szeptember 5.

                                                                  Tisztelettel:

                                                                                    dr. Csarnó Ákos

                                                                                       tanácsnok


A szóbeli egyeztetésen a 4. kérdést annyiban pontosítottuk, hogy a 2011-es évre vonatkozik, illetve a levelet megelőző 3 hónapban történt bírságkiszabás adatait szolgáltatják a többi kérdésre adott válasszal együtt egy későbbi időpontban, írásban. Természetesen a választ közzétesszük, és az abban foglaltaknak megfelelően lépünk tovább. 

Eger, 2011. szeptember 6. 

dr. Csarnó Ákos

 

 

Szólj hozzá

közlekedés eger belváros lmp eger