2016. feb 18.

Helyi oktatási kerekasztal

írta: kebes
Helyi oktatási kerekasztal

Az LMP üdvözli a közel ötven szakmai és civil szervezet által megalakított Civil Közoktatási Platform létrejöttét! Korábban is megfogalmaztuk, hogy a közoktatás problémáinak megoldása csak az érintettek széleskörű bevonásával lehetséges, azaz minden szereplőnek, pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak, szakmai szervezeteknek, szakszervezeteknek, fenntartónak-működtetőnek, az önkormányzatok és a kormányzat képviselőinek egy asztalhoz kell ülnie.

kerekasztal.jpg

Ennek érdekében már 2013 tavaszán több településen, így Egerben is javaslatot nyújtottunk be Települési Oktatási Kerekasztal létrehozására. Kezdeményezésünket a helyi kormánypárti többség akkor elutasította - mondván, hogy nem állják meg a helyüket az állami fenntartásba vett oktatási intézmények működésével kapcsolatos kritikáink - illetve olyan mértékben módosította, hogy annak éppen a lényege veszett el. Megjegyzem nincs tudomásom arról, hogy végül ezt a módosított határozatot a felelősként kijelölt személy, Habis László végre hajtotta volna.

(333/2013. (V.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nevelési-oktatási feladatok összehangolása és az intézményrendszer hatékony működése érdekében az intézményfenntartók részvételével Városi Oktatási Egyeztető Fórum létrehozását javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, kezdeményezze, hogy a városban működő intézmények fenntartói biztosítsák képviseletüket az Egyeztető Fórum munkájában. Az Egyeztető Fórum dolgozza ki saját működési szabályait. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2013. augusztus 31.)

Továbbra is úgy látjuk, hogy az oktatáspolitikát csak közösen lehet megváltoztatni és az oktatás szereplőinek összefogásán és kitartásán múlik, milyen szintű változásokat tudunk végre hajtani az oktatási rendszerben.

Itt Egerben is több oktatási intézmény csatlakozott a miskolci kezdeményezéséhez, ami azt mutatja, hogy az egri iskolák is részt követelnek a változások előidézésében, tehát korábbi javaslatunk a Települési Oktatási Kerekasztal felállítására újra aktuális.

Az LMP is több javaslatot megfogalmazott a jelenlegi helyzet megoldására:

  1. Amelyik önkormányzat kéri, az kaphassa vissza az iskoláját (ha és amennyiben a megfelelő állami támogatással képes fenntartani az intézményt). Eger legyen újra iskolafenntartó város
  2. Az iskolaigazgató-választást vissza kell adni az önkormányzatoknak, de döntésekben a pedagógusok, szülők és diákok véleményének is hangsúlyosan meg kell jelennie. Az egrieknek legyen beleszólásuk abba, hogy kik vezetik iskoláikat!
  3. A pedagógusoknak a jelenleginél sokkal nagyobb lehetőségük legyen a helyi tantervek, tankönyvek és módszerek megválasztásában. Bízzunk az egri pedagógusokban!
  4. A féloldalas béremelést és életpályamodellt korrigálni kell! A nevelést-oktatást segítők (dajkák, iskolatitkárok, laboránsok, informatikusok, könyvtárosok stb.) teljesen kimaradtak a béremelésből, fizetésük 8. éve egy forinttal nem emelkedik!
  5. A munkakörülményeket javítani kell! A közoktatásból éves szinten 200 milliárd forint hiányzik, ezért is került válságba az intézményrendszer működtetése. A közoktatásból kivont pénzeket vissza kell pótolni! Eger városa számára is biztosítani kell a szükséges forrásokat az iskolák fenntartásához.
  6. Elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok óraterhe nagymértékben nőtt, aki tisztességesen fel akar készülni az óráira és egyéb teendőit is el akarja látni, az heti 50-60 órát is dolgozik! Elfogadhatatlan a diákok túlterhelése is, hogy már egy 13-14 éves diáknak is akár heti 35-40 órája van. A pedagógusok és diákok terhelését felül kell vizsgálni!

De nem elég a mostani működési válság megoldása, a rendszer alapvető vonásait is újra kell gondolni! A 21. század oktatási rendszerének és pedagógusainak kreatív, magukat minden helyzetben feltaláló, a jelen és a jövő kihívásaira választ adni tudó diákokat kell nevelnie nem pedig önálló gondolkodásra és problémamegoldásra képtelen bábokat. Ez az egriek, ez az ország, ez mindannyiunk érdeke!

Eger 2016. február 17.

Komlósi Csaba

Eger MJV önkormányzati képviselő

Lehet Más a Politika (LMP)

Szólj hozzá

oktatás eger kerekasztal habis lászló komlósi csaba civil közoktatási platform