2012. nov 20.

Csatlakozás nem, együttműködés igen. Mi a különbség?

írta: tothnorbert
Csatlakozás nem, együttműködés igen. Mi a különbség?

Gondolatok az LMP kongresszusa után

A vasárnapi kongresszusi döntés óta sokan bírálták az LMP-t amiatt, hogy nemet mondott az Együtt 2014-hez való csatlakozásra. A döntés szerintük azt jelenti, hogy a párt nem hajlandó tudomásul venni, hogy csak egy széleskörű ellenzéki összefogás képes leváltani az Orbán-rezsimet. Egyúttal ezzel azt is állítják, hogy az E2014 az az összefogás, és semmi más, ami képes a kormányváltást véghezvinni. A döntést az LMP sorskérdéseként is kezelik, miszerint a nemleges válasz azt jelenti, hogy az LMP egyedül marad, marginalizálódik és ez végül a parlamentből való kieséséhez vezet, választói elfordulnak tőle.

De miről is döntött valójában a párt kongresszusa? A delegáltak arról döntöttek, hogy nem kezdünk tárgyalásokat a csatlakozásról, de egy más típusú együttműködésre, az arról való párbeszédre nyitottak vagyunk. Csatlakozás és együttműködés között jelentős a különbség. Az együttműködés azt jelenti, hogy a feltételek tisztázása mellett, párbeszédet folytatunk az E2014-gyel és más ismert, vagy most még létre sem jött politikai szervezetekkel egy széleskörű összefogás érdekében, az Orbán-rezsim leváltása és egy új alkotmányos rend megteremtése érdekében. Itt azért fontos megemlíteni, hogy jelenleg nem tudjuk milyen választási törvényünk lesz 2014-ben, így most azt sem tudjuk, milyen típusú együttműködésre lenne szükség akkor.

A csatlakozás egy más típusú elköteleződés. Ebben az esetben ugyanis nem csak a célnak, azaz a rezsim leváltásnak és új alkotmányozásnak kötelezzük el magunkat, hanem egy olyan szövetségnek, amely e cél elérésének egyedüli letéteményesének, egyedüli lehetséges eszközének tekinti magát: Emlékezzünk Bajnai beszédére: "ha nem tesznek meg mindent az összefogásért, akkor az országrontó rezsim hatalmát védik." Azaz aki nincs velünk az Orbánnal van.

Mi úgy gondoljuk, hogy 2013-ban még rengeteg változás történhet a politikai palettán, és ha a választásokon szükség lesz egy választási szövetség létrehozására, akkor valamennyi szereplő egyenrangú részvételével lehet a konkrét szövetség létrehozásáról tárgyalni és dönteni. Másrészt nem szeretnénk, ha egy szövetségkötés, az E2014-be való belépés, elhomályosítaná vagy másodrendűvé tenné mindazt, amire négy éve vállalkoztunk. Akkor arra vállalkoztunk, hogy megmutatjuk, hogyan lehet felülemelkedni a bal-jobb országmegosztó logikáján, arra vállalkoztunk, hogy kilépve az eddigi paradigmákból 21. századi válaszokat adunk a 21. századi problémákra a fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság és a demokratikus részvétel értékeinek meghonosításával, erősítésével, arra vállalkoztunk, hogy létrehozunk egy globalizáció- és rendszerkritikus ökopolitikai pártot. Ha ezt most a választásokig egy kicsit félreraknánk bizonyos csoportok hatalomtechnikai érdekei által vezetett nyomásának engedve, akkor jogosan érezhetnénk, hogy nem lehet más a politika.

Az LMP által képviselt ökopolitikai értékszintézis meghaladja a jelenlegi jobb-bal szekértáborlogikát, épp ezért az ökopárt képes lehet megszólítani mind a jelenlegi baloldalon álló Orbán ellenes szavazókat, mind azokat, akik csalódtak a Fideszben, de nem szeretnék restaurálni a 2002–2010 közötti időszakot, márpedig a kormányváltáshoz ez utóbbi csoport támogatására is szükség lesz. De képesek lehetnek-e megnyerni ezen választókat egyik vagy akár a másik oldalon olyan politikusok, akiknek korábbi gazdaság- és társadalompolitikája megágyazott a jelenlegi válságnak? Tőlük teljes joggal várjuk el, hogy legalább vessenek számot korábbi politikájukkal, és tetteikkel, hiszen amíg ezt nem teszik meg addig jogosak lehetnek a félelmeink, hogy itt nem valami új születik, hanem egy bukott politika, és egy bukott politikai csoport tér vissza. De ez nem elég:

Amikor az Orbán-rezsim leváltásáról gondolkodunk, messzebbre kell tekintenünk, mint a kormány leváltása, és messzebbre kell tekintenünk mint az alkotmányos rend visszaállítása. Utána ugyanis fel kell építeni egy igazságos, mindenkinek biztonságot, kiszámítható jövőt nyújtó társadalmat, egy korrupciótól megtisztított, demokratikus intézményeiben megerősített társadalmat, egy társadalmat, amelyben felelősséggel viseltetünk egymás és az utánunk jövő nemzedékek iránt. Nem elég tehát leváltanunk ezt a kormányt. Úgy kell megtennünk, hogy képesek legyünk egy a társadalom egésze által elfogadott, új társadalmi és gazdasági rendet megteremteni, és ebben a keretben van értelme a tárgyalásokat folytatnunk. Az értékeinkhez és elveinkhez való hűség nem gátja tehát, hanem alapja a párbeszédnek, egy olyan párbeszédnek, amely valódi eredményeket hozhat, olyan eredményeket, amelyek a problémák gyökerénél is megoldást jelentenek. Mert mi továbbra is hisszük: Lehet más a politika!

Tóth Norbert

Az LMP Heves megyei választmányának tagja

Szólj hozzá

Együtt 2014 LMP Kongresszus Tóth Norbert