2012. ápr 16.

Földbankot Egerben is!

írta: szénhidra
Földbankot Egerben is!

Az utóbbi időkben egyszerre több információ is eljutott hozzánk, ami a következő irányba terelte figyelmünket: sok parlagon heverő földrészlet, sokan eladnák, bérbe adnák, sokan művelnék. A megoldás, hogy földbankot kell létrehozni Egerben is!

Egy új föld-kezelési rendszer bevezetése segíthet a mezőgazdasági területek aktív hasznosítására, más néven földbankot lehetne létrehozni Egerben. A földbank program célja a városi tulajdonú földterületek, parcellák egységes kezelése, hasznosítása és bérbeadása, az elhanyagolt zártkertek és hobbitelkek művelésbe vonása, szociális alapú hasznosítása. A földbank a Városgondozás Kft. vagy akár újonnan létrehozott cég keretein belül működhetne.
Jelenleg Eger város több futó programja közül az egyik arról szól, hogy a város az egymáshoz közel fekvő és eladásra felkínált földrészleteket megveszi és nagyobb egységeket alakít ki későbbi mezőgazdasági (erdőtelepítési) felhasználásra. A jövőbeni földbank portfóliójába több hektárnyi, különböző nagyságú városi földterület kerülhetne. A rendszer beindulása nélkül is elmondható, hogy kisebb földterületekkel rendelkező tulajdonosok, idős emberek, akik nem tudják karban tartani zártkertjeiket már most is folyamatosan eladásra vagy bérbe kínálják földjeiket. Látszik, hogy már csak egy lépésre állunk a földbank megalapításától, mivel ezek az emberek szívesen adnák a földbank kezelésébe kertjeiket, parcelláikat, ahol az önkormányzat zöldséget és gyümölcsöt termeltethet közmunkaprogram keretében vagy egyéni gazdálkodó megbízásával intézményei részére. A földtulajdonos csak kezelésbe adná a földjét, amiért térítést nem kap, azonban tulajdonjoga megmarad és a termelt javakból kaphat részesedést.
A földbank a jövőben közvetítő szerepet is vállalna bérlők és a bérbeadók, eladók és vevők között, egyelőre helyi szinten, később a város környéki településekre is kiterjesztené tevékenységét. A földbank az ingatlanpiac szereplőjeként szerepet vállalhatna magántulajdonú földingatlanok értékesítésében és földcserék lebonyolításában.

A lehetőség adott, a földbankkal egyszerre takarékosak lehetünk, az ingatlanokat használhatjuk, költséget faraghatunk le az intézmények beszerzésénél és nem utolsó sorban munkahelyeket teremthetünk.

LMP

Szólj hozzá

lmp lmp eger lmp heves megye földbank