2011. máj 23.

Népszavazási kezdeményezés

írta: szénhidra
Népszavazási kezdeményezés

Az Országos Választási Bizottságnak (OVB) tíz kérdésről kell majd eldöntenie, azok alkalmasak-e arra, hogy felkerüljenek a választópolgárok által eldöntendő kérdések közé. Az LMP pótkérdésekkel is készült. 

A legtöbb kérdés elsősorban a munkavállalókat érintő kormányzati intézkedésekre irányul. Például, „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összege ne lehessen alacsonyabb az álláskeresővé válást megelőző 12 havi átlagkereset 80 százalékánál?”. Bekerült a kérdések közé azonban egy, az oktatásra vonatkozó felvetés is, amely arról érdeklődik, hogy a válaszadó egyetért-e azzal, hogy a tankötelezettség 18 éves korig tartson (ezt most éppen 16-ra tervezi leszállítani a kormány). Az ökopárt képviselői itt megjegyezték, hogy
az európai tendencia éppen ezzel ellentétesen változik, emelkedik a tankötelezettség életkora.

Az LMP frakcióvezetője Schiffer András további újságírói kérdésre hozzátette: nem tartja a szociális konzultációhoz hasonlóan demagógnak, vagy populistának a feltett kérdéseket. Schiffer szerint a valódi szociális konzultációja az, amit az LMP tesz. A kérdések szerinte pontosak és célirányosak. Az ökopárti politikus arra a kérdésre, hogy miután bizonyos pontok a költségvetést is érinthetik, és emiatt az OVB akár „ki is szelektálhat” bizonyos kérdéseket, Schiffer azt mondta: számolnak azzal, hogy lesznek jogviták, ezért „pótkérdések özönét” fogják beadni, hogy mindenképpen sikeres legyen a kezdeményezés.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama az álláskeresővé válást megelőzően folyamatosan munkaviszonyban töltött idő egyötödénél, de legfeljebb 270 napnál kevesebb ne lehessen?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összege ne lehessen alacsonyabb az álláskeresővé válást megelőző 12 havi átlagkereset 80%-ánál?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?

Egyetért-e Ön azzal, hogy 3 hónapnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszony egyoldalú megszüntetésére irányadó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidőkereten felül végzett munkáért járó bérpótlék mértéke ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér ötven százalékánál?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munkáért járó bérpótlék mértéke, abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik pihenőnapot, ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér száz százalékánál?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Munka Törvénykönyve szerinti alapszabadság mértéke a 2011. január 1-jén hatályos szabályokhoz képest ne csökkenjen?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?

 

Szólj hozzá

kérdések népszavazás lmp eger