2013. már 31.

Megemlékezés

írta: szénhidra
Megemlékezés

Harmadik alkalommal tartottunk koszorúzással egybekötött megemlékezést Egerben, az Érseki Palota mellett, ahol a híres egri Kossuth beszéd hangzott el. Az üzenet ma is aktuális, ide is írjuk:

"Kossuth Lajos, a ki márcz. 28-án Tisza-Füreden időzött, 30-án Egerbe jött, hogy a következő hadműveleteket megállitsa. Itt folytatott tanácskozásból folyólag bizta meg Görgeyt a főhadparancsnoksággal. Kossuth Lajosnak Egerben márczius 30-án történt megjelenése az egri népnek vele született, ősi hazafias érzelmei páratlan megnyilatkozására adott alkalmat. E nap alkonyán nemcsak a polgárság, de a tanuló ifjuság és az egri nők külön-külön csoportban, égő fáklyákkal felvonulva, a lelkesedés fenséges manifestatiojával fejezték ki a haza iránti áldozatkészségöket; ugy hogy a nagy hazafi az üdvözlő szónoklatokra mélyen meghatva fejezte ki: "itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot."

lmp_koszoru_m30_2.jpg

Szólj hozzá

lmp eger