2011. ápr 01.

Közgyűlési beszámoló Egerből (2011.03.31.) 1.rész

írta: szénhidra
Közgyűlési beszámoló Egerből (2011.03.31.) 1.rész


Hosszú anyag, két bejegyzésben adjuk közre!

 

Az ülésen az előzetesen kiosztott anyagok szerint 35 napirendi ponton kellett volna átrágnunk magunkat, azonban két napirendi pontot időközben az előterjesztők visszavontak. Ettől még a maradék között szép számmal akadt olyan téma, ami mellett felszólalás nélkül elmenni nem lehetett.

Napirend előtti felszólalást tettem egy fontos dátum évfordulója tiszteletére. 1849 márciusának végén Egerben mondta Kossuth Lajos a híres mondatát, miszerint „itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot”. Némi történelmi háttérrel indítottam, és megemlítettem az akkori olmützi alkotmányt. Ami oktrojált volt...

A napirend elfogadása körül, pontosabban az egyik napirendi pont körül kialakult egy kis értelmezési vita. Az önkormányzat cégeinek felügyelőbizottsági helyeinek tagságáról volt szó, de zárt tárgyalást kért több érintett is. Ezt egy képviselő nehezményezte, és noha a zárt tárgyalástól nekem is áll a szőr a hátamon, az szmsz határozottan leírja, meddig lehet elmenni ilyen esetekben. A napirendi pont később zárt tárgyaláson került megvitatásra.

 

Hozzászólás a 3. napirendi ponthoz, ami elsősorban az iskolai és óvodai étkezési térítési díjakról szólt:

Az előterjesztésben szerepel a Pensio 17 kft. bp-i székhelyű cég, ami az ország több pontján szolgáltat étkeztetést. Több évre szóló szerződése van a városnak ezzel a céggel. Törekedni kell arra, hogy helyi cég legyen a szállító. További fontos helyi érdek, hogy minél több helyi termék, jó minőségű helyi termék kerüljön az asztalokra. Kérdés: lehet-e tudni, hogy mennyi helyi termelő helyben előállított terméke kerül e rendszeren belül az az óvodai, iskolai étkezőasztalokra? Lehet-e tárgyalni ilyen kérdésben a céggel? Ez a kérdés rendkívül fontos, hiszen helyi gazdák, termelők vállalkozását és megélhetését illetve a fiatalkorúak egészséges táplálkozását is érinti! Jóval kevesebbet kell „utaztatni” a termékeket, kevesebb üzemanyag fogy és mindig friss élelmiszert fogyaszthatnak a gyerekek. A polgármester ígéretet tett a lehetőségek megvizsgálására.

 

Hozzászólás a 4. napirendi ponthoz, ami a város gazdasági programjának (2007-2014) módosításáról szólt:

A gazdasági program ingoványos talajon áll, hiszen a kormányzati szándék akár 2013 elejétől teljesen új rendszerben határozhatná meg az önkormányzatok működését. Ettől persze feladni céljainkat nem kell, ezért az ország több LMP-s képviselővel rendelkező városához hasonlóan én is benyújtottam egy program-kiegészítést. Részlet a „Zöld gazdaságélénkítési stratégia” anyagból:

Egernek egyszerre kell szembenéznie egy kényszerű, restriktív politikával, valamint ehhez kapcsolódóan az intézményi reform, a helyi gazdasági ösztönzés, a helyi gazdasági irányváltás szükségességével. A város számára csak a felelős gazdaság-ösztönzés a járható út.

Javaslatainkban a jelenlegi helyzetből kiinduló, és azt fokozatosan alakító változásokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek idővel egymást erősítő folyamatokat indíthatnak be. Lépésről lépésre történő haladásra van szükség, ahol az önkormányzati beavatkozás sok esetben előre nem látható csatornákon keresztül fejti ki hatását.

A stratégiai célok

Energiahatékonysági beruházások ösztönzése és megvalósítása az építőiparban mind a privát, mind az önkormányzati és vállalkozói szférában.

Zöld turizmusfejlesztés, az eddigi turisztikai fejlesztések újrapozicionálása révén.

Környezetbarát technológiák, ipari termelés és öko-innovációs beruházások Egerbe településének ösztönzése a város, a főiskola és a cégek erőfeszítéseinek az összehangolásával, egy öko-beruházási csomag elfogadásával.

Átlátható és takarékos gazdálkodás a város zöld vagyonával is.

Helyi termékek minél nagyobb arányú beintegrálása a helyi kereskedelembe, közszolgáltatásokba.

A városon áthaladó vasútvonal helyi közösségi közlekedési alkalmazása.

Konkrét, javasolt intézkedések csak említés szintjén a következők voltak:

Zöld kataszter - A zöld vagyon dologi vagyonként történő nyilvántartása és kezelése biztosítja a vagyonelemekkel való szakszerű gazdálkodás lehetőségét, ütemezhető a megújuló vagyon elemek karbantartása, szakszerűen és az igényeknek, továbbá a hatályos önkormányzati rendeleteknek megfelelően ellenőrizhető felújításuk és pótlásuk. A városi zöld kataszter felállítása a tulajdonos vagy kezelő személyétől függetlenül szükséges. A zöld kataszter ki kell terjedjen a tulajdonos vagy kezelő azonosításához szükséges adatokra, a terület jellegére, méretére, HRSZ-e, használati módjára, a vegetáció fajtájára, mennyiségére, minőségére.

Vasút a városon keresztül - A várost átszelő vasútvonal új vagy már korábban is meglévő állomások (Tesco, Tihamér) kialakításával azon kívül, hogy munkát teremt, új beruházás lehet, szervesen integrálja az egyik legkörnyezetkímélőbb közlekedési eszközt a város közlekedésébe. A vasútról lemondani nem szabad, ezért az említetteken túl az intermodális csomópont kialakítását fel kell gyorsítani. Tarthatatlan, hogy az elmúlt húsz évben egyik városvezetés sem volt képes megoldani a Barkóczy úti buszpályaudvar áthelyezésének kérdését.

Geotermikus energia - A város alatt óriási mennyiségű geotermikus energia fekszik, az abban rejlő lehetőségekről lemondani nem szabad. Javasoljuk a korábban elkezdett vizsgálatok folytatását és egy olyan tanulmány elkészítését, ami a geotermikus energia városi fűtési rendszerbe történő bekapcsolásának terveit tartalmazza.

Amúgy a vita e napirendi pont körül eléggé elcsúszott teljesen más irányba, a képviselők jelentős része a parkolókkal, a parkolók számával kezdett el foglalkozni, ami inkább a következő téma lett volna.

 

FOLYTATÁS ITT

 

Szólj hozzá

közgyűlés étkeztetés lmp eger gazdaság élénkítés