2010. aug 02.

Egri Ifjúsági Ház - Sajtóközlemény

írta: kebes
Egri Ifjúsági Ház  - Sajtóközlemény

Az LMP Heves megyei területi szervezete üdvözli az egri közgyűlés döntését 

Az elmúlt hetekben előtérbe kerültek az Ifjúsági Ház jövője körüli viták az egri közéletben. Az LMP mindeddig nem foglalt állást a kérdésben, mert úgy ítéltük meg, hogy a történések elsődlegesen levitézlett politikusok pozíciószerzéséről és nem valódi szakmai kérdésekről szóltak.
Szeretnénk leszögezni, hogy Eger város ifjúságának művelődése, kulturális tevékenysége nem egy épületen múlik, bár mi is nosztalgiával gondolunk vissza az Ifjúsági Házban töltött időre az ott látott, hallott koncertekre, filmekre vagy előadásokra. Ugyanakkor a jelenkor kulturális tendenciái inkább azt jelzik, hogy nem a nagy befogadó intézmények, hanem a kicsi, a változó elvárásokhoz, a valós igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, nem felülről irányított, hanem alulról működtetett intézmények a hatékonyak. Tehát Egerben is szerencsésebb volna, ha 3-4 kis „intézmény” jönne létre, amelyek működtetése is az eddigiektől eltérő modellt követne. A fiatalok öntevékeny csoportjai, egyesületei által működtetett, az ifjúság szubkulturális tagozódásának megfelelő, sajátos profilú közösségi terek kialakítására lenne szükség, ahol az önkormányzat csak a feltételeket, kereteket adná, a működtetést, tehát a tartalmat maguk a fiatalok biztosítanák. Emellett persze professzionális, piaci alapon működő rendezvényszolgáltatók is szerepet kaphatnának bizonyos területeken. Egyébként például Eger kortárs könnyűzenei kultúrájának kisebb kárt okoz az Ifjúsági Ház koncertteremének elvesztése, mint az országos jelentőségű PANKKK program felfüggesztése.
Van azonban más tanulsága az eseményeknek, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet.
Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy az önkormányzatnak sokkal nagyobb szerepet kellett volna és kell a jövőben biztosítania a döntések meghozatalában az érintett lakosságnak!  A döntéseknek átlátható módon, az érintett szakmai szervezetek és a lakosság bevonásával kell megszületniük és számukra minden szükséges információt nyilvánossá kell tenni. Tehát az eddigi gyakorlattal szemben az átláthatóságnak, a nyilvánosságnak, a demokratikus alapelveknek sokkal határozottabban meg kell jelenniük az önkormányzat működésében. A megfelelő eljárási mechanizmusok kiépítését és működtetését azért is elengedhetetlennek tartjuk, mert pl. a belváros rehabilitációjának egyes elemei, az Agria Agora program, az Arany János utca felújítása vagy a biomassza fűtőmű kapcsán hasonló vitákra lehet számítani.
Eger, 2010. július 27.
Szólj hozzá

sajtóközlemény eger közgyűlés ifjúsági ház